Förstärkt Arbetsträning
Tjänsten Förstärkt arbetsträning är ett individanpassat och personligt stöd och ut i arbetslivet. Här genomför vi aktiviteter som rustar dina sökanden på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Vi har förstärkt arbetsträning i en verkstadsmiljö som innehåller bland annat avsyning, felsökning, komponentbyte, miljöarbete, lego-arbeten, packning och leveranshantering. Innehållet planeras tillsammans med dig som handläggare på Arbetsförmedlingen och våra handledare på IT-Lyftet.

Arbetsträning
Tjänsten Arbetsträning är till för arbetssökande som varit utan arbete en längre tid och är i behov av att arbetsträna på en arbetsplats. Målet är att din sökande ska komma igång med arbete efter en lång tid utanför arbetsmarknaden.

Stöd & Matchning
Tjänsten är ett individuellt anpassat stöd och coachning på mot anställning eller utbildning. Vi jobbar med ICF certifierade coacher och examinerade studie-och yrkesvägledare. Insatser som din sökande kan få ta del av är exempelvis kartläggning av kompetenser, erfarenheter, och yrkesområden, kontakter med arbetsgivare, studiebesök, seminarier, och datorundervisning.

Rehabinsatser
Söker du som handläggare på AF/Försäkringskassan efter en arbetsplats med hög grad av anpassningsmöjligheter så är IT-Lyftet/Distanssupport i Väst redo. Kontakta någon av våra Regionchefer för mer information om hur vi kan hjälpa till.

Etableringen
För etableringen kan vi erbjuda exempelvis introduktion i IT samt ge era sökande en miljö som står för integration.
Kontakta oss för mer information.

Samtliga tjänster är avtalade med Arbetsförmedlingen i enlighet med LOU & LOV.